Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
MICHIEL ADRIAANSZ. de RUIJTER. 43 •
was. Zie 'de tombe (zoo noemt men, met een Fransch
woord, zulke foort van graven) met aandacht. Het beeld
van dien grooten Man ziet gij in marmer gebouwen, in
eene liggende houding, met den ftaf van gebied in de
regterhand, daar zijne linkerhand op zijne borst ligt en zijn
hoofd op een ftuk geschut. De beelden, die op zijde
ftaan, verbeelden de Standvastigheid en Voorzigtigheid.
. Z. Zeg mij toch. Vader! wat ftaat er met gouden
letters in dezen zwarten fteen?
E. Kind! dat is een Latijnsch graffchrift; maar ik zal
u de beteekenis er van in het Nederduitsch zeggen,
fchoon er hier en daar wel wat in wezen zal, dat gij
nog niet kunt begrijpen; luister dan.
V IJ F D E LES.
EotJARD vertaalt zijnen Zoon het Latijnfche graffchrift
op de tombe van de Ruijter, zeggende: Dit ftaat, in
het Latijn, op dien zwarten fteen:
Bit zij toegewijd aan den besten grootjien God,
en aan de Eeuwige Gedachtenis van Michiel de Ruijter,
Opperadmiraal van Holland en Westvriesland , dqor drie
Europifche Koningen met Adellijke Wapenen, Ridderlijke
waardigheid, en een Hertogdom in het Napels
befchonken; een' man ^ die, zonder door eenigen luister
zijner Foorouderen voorgelicht te zijn, alles aan God en
zijne deugd heeft te danken gehad; die door eene onder-
vinding van acht en vijftig jaren, in het jluk der Zee-
zaken, de bedrevenfle zijner eeuw ■ geworden ; de grootjle
daden, in zeven oorlogen, door den geheelen Oceaan en de
Middellandfche^ Zee, roemrijk uitgevoerd; eilanden in het
Noorden en in het Zuidcu veroverd; de uitgejirektp kust
van