Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4,^4 LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
\ an zijne Voorvaderen geërfd lieeft, bewaard worde. —
r lu denk ik, dat gij meteen beter begrijpt, wat het
woord Vaderland zeggen wil.
Z. Vader! ginds zie ik nog een mooi graf, is dat
ook alweder van zulk ee\n' man?
E. Ja, mijn kind! daar ligt David Zweebs; die was
ook een Scheepsbevelhebber, en is ook al in een zeege-
vecht omgekomen. Gij hebt immers, zoo ik hoop, die
fcheepjes op het graf van van Galen wel opgemerkt?
Z. Ja wel degelijk , Vader!
E. Zulke lieden nu, mijn kind! noemt men Zeehel-
den , die voor het Vaderland trouw en moedig ter zee
vechten. In deze zelfde kerk ligt de grootfte Zeeheld
van ons Vaderland begraven.
. Z. Heeft die dan niet een heel mooi graf?
E. Sla uwe oogen maar eens op, aan het einde van
het koor.
VIERDE LES.
Nu waren Eduard en zijn Zoon verder in de kerk
voortgewandeld.
Z. o Dat is kostelijk. Vader! Hoe heette die Man?
E. Michiel Adriaansz. de Ruijter, kind!
Z. Hoe, Vader! wordt gij bedroefd ? Het is of uwe
oogen rood zien.
E. Ja, mijn kind! gij ziet wèl.. . Nooit kom ik bij
dit graf, of ik ben aangedaan. Zulke gróote Mannen
vond men maar heel zelden. Hij was niet alleen heel
dapper, maar hij was ook heel goed.
Z. Ik zie alweder heel veel fcheepjes op zijn graf.
E. Ik zeide u immers, dat hij de grootfte Zeeheld
was.