Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
MICHIEL ADRIAANSZ. de RUIJTER. 41 •
E. Uwe grootmoeder, kind ! was wel eene zeer goede
vrouw, maar zij heeft zoo veel voor het Land niet gedaan
in haar leven, als de man, die hier begraven ligt. De
naam van dien man was Jan van Galen. Hij was een
Zeeofficier; hij was zijn Vaderland zeer getrouw, en
diende hetzelve, zoo lang hij kon, totdat hij , als Kom-
mandeur of Bevelhebber over eenige oorlogsfchepen, op
een fchip, tegen de vijanden van dit Land vechtende,
eene wonde ontving, waaraan hij ftierf.
Z. Maar waarom toch werd het graf van dien man
zoo mooi gemaakt?
E. Als de menfehen zoo getrouw zijn aan hun Vader-
land , dan zorgen de Overheden, dat er zulke fraaije
beelden op derzelver graven gemaakt worden, opdat er,
na honderden van jaren , nog met lof en dankbaarheid van die
brave menfehen zou gefproken worden, en de kinderen,
zelfs van jongs aan, zouden leeren, hun Vaderland lief
te hebben, daar zij zien, hoe veel werks goede Overlie-
den van zulke lieden,' zelfs na derzelver dood, maken.
DERDE LES.
Z. Gij zeidet. Vader! dat ik het Vaderland moet
liefhebben; maar moet ik den grond, waarop ik woon,
zoo liefhebben?
E. Eigenlijk den grond niet, maar de menfehen, die
dagelijks met u als broeders omgaan, en die, als het
er op aankwam, en u kwaad gedaan werd, u z6uden
bijftaan, die moet gij bijzonder liefhebben. En daar gij,
zoowel als die menfehen, zekeren grond , zeker gedeelte
lands noodig hebt, om op te wonen , zoo moet er zorg
gedragen worden, dat die grond, dat Land, dat men als
C 5 van