Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
4» LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN
EERSTE LES.,
Eduard, op den Dam te Amjlerdam met zijnen
Zoon wandelende,
Edüard. Zijc gij nog wel ooit in de Nieuwe Kerk
geweest, mijn jongen ?
De Zoon. Neen, Vader! ik ben er dikwijls voorbij-
gegaan, maar er nooit in geweest.
E. Kom, laat ons er dan nu eens ingaan; daar zal
ik u wat heel moois laten zien. (^Zij gaan de Kerk
/«.) Ziet gij daar achter den predikftoel niet een beeld
in de houding alsof het ligt te flapen ?
Z. Ja, Vader! zulke beelden liggen er in de Oude
Kerk ook. Ik heb laatst nog aan zusje Krisje gevraagd,
wat of die beteekenen; maar die wist het mij niet te
zeggen, en ik heb er naderhand niet meer over gedacht.
E. Luister toe, dan zal ik het u vertellen. Zulk een
beeld beteekent, dat daar of daaromtrent de man begraven
ligt, die door dat beeld als flapende wordt voorgefteld.
Somtijds dient zulk een beeld alleen, om menfchen, die na
200 een' man leven, aan hem te doen denken, lang nadat
hij begraven is. Begraven weet gij nu , wat het is. Nog
maar drie weken geleden immers hebt gij de kist, waarin
uwe grootmoeder lag, in de aarde zien wegzinken ? Nu, de
Man, die daar afgebeeld ligt, is ook zoo ter aarde befteld.
TWEEDE LES.
Z. Ei lieve. Vader! zeg mij dan toch, waarom ligt
het beeld van grootmoeder ook zoo niet op haar graf
als dat van dien man?
E.
L