Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 LEVENSVERHAAL VAN A. M. SCHUURMAN.
ACHTSTE LES,
Erger dan het etea van fpinnekoppen was het, dat:
die uitmuntende Vrouw geheel overgegevèn raakte, en;
tot het einde van haar léven bleef, aan de dweepach--
tige gevoelens van zekeren Labadie : dat • wil zeggen ,,
dat zij , in plaats van met bedaardheid de waarheden van
de Godsdienst na te denken en te overwegen, zich
door verbeeldingen liet wegdepen, zoodanig zelfs, dat>
zij met verachting van al hare vorige kunften fprak, en-
de werkftukken, door haar vernuft tot verwondering
van' de geheele wereld gemaakt, als ijdelheden ver--
wierp; daar zij echter bijlang na geene ijdelheden wa--
ren, als zijnde zoo vele proeven van de uitmuntende ■
zielsvermogens, haar door God , haren Schepper, ge-
fchonken. Ja, mijne jonge vrienden 1 zoo zwak is dik--
wijls zelfs de fchranderfte, de wijste mensch, in het:
ftuk van Godsdienst I en dit leert u , om, van jongs aan,,
toch vooral voorzigtig te zijn, dat gij oppast, om in de:
Godsdienst uwe gemoederen niet te laten verhitten door'
uitroepingen van o en ach! enz., maar alleen te luiste--
ren naar eenvoudige waarheden, die het gezond verftand,,
in bedaarde en bezadigde oogenblikken, goedkeurt.
Deze beroemde Vrouw ftierf te Wiewert, een dorp in
Vriesland, nadat zij vooraf al hare bedienden had afge-
dankt.
LE.
mÈm