Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Men vervrachte in deze Levensfchetfen geene volledig
uitgewerkte Levensbefchrijvingen; voor kinderen is zulks
onnoodig , ja fomtijds niet oorbaar. Zij zijn in dien fmaak,
als den opjlelleren meest voegzaam fcheen, om dezelve^ voorde
jeugd leerzaam e,n onderhoudend te maken, en tevens ge-
fchikt te doen zijn, om deze met de geschetfte perjonen
eenigzins gemeenzaam te maken.
Voorts heeft men bij deze Twaalfde Uitgave van het Eerfle
Stukje der Levensfchetfen niets te voegen bij het Berigt,
voor de laatstvoorgaande Uitgave geplaatst. De noodzakC'
lijkheii daartoe levert de fierkfie proeven op van de gretig,
heid, waarmede zij gezocht worden. Indien het nut, dat
zij jiichten, daaraan evenredig zij, dan ziet de Maat-
fchappij in dit opzigt haren wensch vervuld.
Amjierdam,
1837.
Op last der Ma at fchappij •

L L-