Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ANNA MARIA SCHUURMAN. 37
te doen zien ; zelden cchrer Is dît het geval van de zoo-
danige, die waarlijk ^ekwaara zijn, maar meest altijd van
dezulke, die dat fchijnen willen. Jufvrouw Schuurman
had zeer weinig op met hare uitmuntende bekwaamheden :
onder hare vriendinnen was zij geheel niet de geleerde
Dame, de fai>ante (zoo als men zegt); zij praatte met
dezelve over alle dagelijkfche onderwerpen, zonder eenig
voorgeven van uitftekende kundigheden. De volgende les
evenwel zal u leeren, dat Jufvrouw Schuurman ook,
zoowel als andere menfchen, hare bijzonderheden -had.
ZEV ENDE LES.
Het is eene vreemde zaak, in eene' zoo welopge-
voede Jufvrouw, als zij was, dat zij de onhebbelijke
manier zich had aangewend, van , in een' tuin wandelen-
de , fpinnekoppen te eten. Wie weet, hoe velen uwer
bier eene koude rilling door de leden gaat, en ik zal u
geenszins aanraden , zulk eene verftandige Vrouw in deze
verkeerde en walgelijke gewoonte na te volgen. Maar gij
kunt er toch nog iets uit leeren, namelijk, dat die fpin-
nekoppen , fchoon zij juist geen vriendelijk voorkomen
hebben, hier te Lande althans, zoo vergiftig en boos
niet zijn, als de menfchen elkander wel willen wijsma-
ken; want Jufvrouw Schuurman is zeer oud geworden,
een zeker bewijs, dat het gebruik van dezelve althans
haar leven niet zeer moet benadeeld hebben. Denkt gij
hier, meisjes! hoe kwam die Jufvrouw zoo dwaas? El
lieve ! hebt gij nooit gehoord van kinderen, die kalk,
droog meel, doove kolen , koffijdik, enz. eten ? Denkt
toch, dat dit bogt van goed veel erger in het lijf is,
dan eene heele partij fpinnekoppen.
ACHT-