Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 'LEVENS VERHAAL VAN
V IJ F D E LES.
In allerlei wecenfciiappen werd Anna IMaria Schuur-
man , zeer fpoedig, door en door ervai-en, en Jacob Cats,.
een Man, die zeer op weteufcliappen en fciioone knn-
üen gefteld was, gelijk gij uit de vorige Levensfcliets-
reeds hebt kunnen leeren, begeerde haar omtrent haar-
veertiende jaar reeds ten huwelijk; doch van hetzelve is<
nimmer iets gekomen: zij is altijd ongehuwd gebleven.
De grootfte en beroemdlle mannen van haren leeftijd,,
een Vossius, een Salmasius , een Huijgens , rekenden,
het zich eene eer, met haar briefwisfeling te mogen hou-
den, ja zelfs Vorfteiijke perfonen vereerden haar met hun--
iie tegenwoordigheid. Christina, Koningin van Zvi>eden,,
gaf haar eens een bezoek, en ftaande hetzelve vervaar-
digde Jufvrouw Schuurman haar afbeeidfel. Terwijl zij'
daarmede bezig was , fprak zij met geleerde en zeer kun.
dige mannen, die in bet gevolg der Koningin waren, over-
onderwerpen, de Geleerdheid betreffende. Zij woonde nu
eens te Utrecht, en dan weder te Keulen, naardac de bij--
zondere omflandigheden van hare familie medebragten.,
Dewijl dit echter niets tot hare wezenlijke waarde doet,,
zullen wij dit maar overQaan, om u te melden, dat zij eenige
Werkjes in het licht heeft gegeven, doch die haar doon
hare geleerde vrienden als afgetroggeld werden; want, en
neemt dit vooral in aanmerking, zij was de zedigheid zelve.
ZESDE LES.
Er zijn wel eens vrouwen , die wat meer weten, dan
vele andere; maar men vindt dikwijls, dat die vrouwen
verbazend grootsch zijn op hare bekwaamheden, en alle.
gelegenheden waarnemen^ o.n dit aan de geheele wereld
te