Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ANNA MARIA SCHUURMAN. 33
TWEEDE LES.
Toen Anna Maria Schuurman zes jaar oud was, fiieed
met eene fchaar ongemeen kunstig vele voorwerpen;
dat is te zeggen, niet alleen ruwe mannetjes, paardjes,
huizen, boomen I enz. zoo als gij mogelijk zélve, of
uwe oudere broeders en zusters weieens voor u fnijden,
maar ook fijne knipfels, waaruit men duidelijk kon zien,
dat zij zeer veel begrip had van de Teekenkunst. En
deze (namelijk de Teekenkunst> was ook eene uiifpan-
ning voor Jufvrouw Schuurman; zoodanig zelfs, dat zij
al zeer vroeg, als zij wat vermoeid was , voor haar ver-
maak allerhande ftükjes fchilderde. Want gij moet oiet
begrijpen, dat Jufvrouw Schuurman , ora dat knippen
en fchilderen, wezenlijker zaken liet varen of drijven;
neen! daartoe was zij te verftandig; en uit dit haar ge-
drag moet gij alweder eene nuttige les trekken: dat gij
nooit aan liefhebberijen gaat, dan als gij wezenlijke za-
ken afgedaan hebt, die uwe Ouders en Meesters n zeg-
gen, dat u naderhand te pas zullen komen. Denkt
daarom niet, dat ik die kunften veracht of eenigzins ge-
ring fchat; geheel niet! maar het zwaarfte moet altijd
het zwaarfteIwegen. Er zijn menfehen, die door fchil-
deren en dergelijke kunften hunne fortuin gemaakt heb-
ben ; maar hun getal is zeer klein, vergeleken bij dat
van diegenen, die er niet veel bij gewonnen hebben.
Leert dan eerst het noodzakelijke, daarna het nuttige, en
eindelijk het fraaije; ten minfte befteedt niet te veel tijd
aan het laatfte, eer gij het eerfte magtig zijt.
DERDE,LES.
Jufvrouw Schuurman kon voorbeeldig fraai fchrIJ-\
C ven,