Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
32 'LEVENS VERHAAL VAN
EERSTE LES.
Hot is mijn voornemen, in een gemeenzaam verhaal, ü
eene vertelling te doen van eene der beroemdfte JnfFers,
welke ooit ons Land heeft zien te voorfchijn komen:
ik meen Anna Maria Schuurman ; en, om iiw ver-
langen niet op te houden, zal ik terftond beginnen.
Anna Maria Schuurman werd op den 8ften Novem-
ber 1607 te Keulen 'geboren. Haar Vader en hare Mcecier
waren, zoo als gij misfchien die foort van menfchen reeds
hebt hooren noemen, fatfoenlijke lieden; maar daarom
alleen was Ann^ Maria Schuurman niet beter dan een
ander meisje, dat op dien zelfden dag, als zij, ter we-
reld kwam, en zeer arme Ouders had. Onthoudt dat
toch vooral wel, kinderen! dat gij niet met al beter of
flechter zijt, omdat uw Vader een' zwierigen rok draagt,
of met een fchootsvel loopt: gij zijt daarom net dezelfde;
en Jufvrouw Schuurman overtrof, door hare fatfoenlijke
geboorte, zelfs den minften niets, in al die dingen , die
eigenlijk een' mensch bij zijne medemenfchen, welke
zich door den uiterlijken opfchik niet laten blindhokken,
in achting brengen en bemind maken.
Slechts drie jaar oud zijnde, las zij reeds zeer verdaan-
baar èn onderfcheiden. Er zijn wel meer kinderen
(fchoon ze al wat raars zijn), welke op dien tijd van hun
léven lezen kunnen; maar verftaanbaar en onderfcheiden
lezen , dat hoort men weieens niet van groote kinderen, en
(dat heel leelijk Haat) van menfchen, die op hunne ja-
ren zijn. Houdt evenwel moed, gij, die reeds veel ouder
zijt dan drie jaren, en nog bijlang na niet goed lezen
kunt; als gy uwe vlijt aanwendt, zal het wel komen.
TWEE-