Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 ZAMENSPRAAK over JACOB CATS.
of het waar was, hetgene die Heer gezegd had; ik
geloof hec wel niet, maar het heeft mij toch onder het
vertellen wat gehinderd.
V. Hoor, Willem! ik kan u nog niet bewijzen,
dat die Heer ongelijk had, fchoon ik u verzekeren kan,
dat de meeste verftandige lieden met mij er anders over
denken; maar laat het u genoeg wezen, van mij te lee-
ren, dat gij nooit een boek verachten moet, omdat een
ander het veracht; en dat was bij ongeluk het geval
^van dien Heer: die had zich zoo wat laten voorklap-
pen, en klapte dat eenvoudig na. Willem ! leer voor-
al , zoo gij kunt, uit eigene oogen zien; en ik ver-
trouw, dat gij, tot jaren van meerdere kennis gekomen
zijnde, zoo gij u niet^ door praatjes van onverftandige
en bevooroordeelde menfchen laat omzetten en mede-
Hepen, ontdekken zult, dat Cats, zijne eeuw in aan-
merking genomen zijnde, een zeer voortreffelijk Dich-
ter mag genoemd worden, en dat er een overvloed van
geest en vernuft, en vooral zeer goede leering, in bij-
kans al zyne Werken te vinden is,-.
LE-