Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
JACOBCATS. 29
dere omftandigheden, die gij zult leeren kennen, wanneer gij
in de Gefchiedenis van uw Vaderland nader onderwijs zult
ontvangen, een grooter Staatkundige vereischt werd. Het is
trouwens in zulke dagen, als hij beleefde, onmogelijk, aan het
hoofd van het Staatsbelhiur altijd zulke maatregelen té nemen,
als waarop het nagedacht, dat alles veel onbevooroor-
deelder ziet, niets met reden heeft aan te merken.
ACHTSTE LES
W. Zeg mij nu eei?s, Vader wat ging Cats doen,
toen hij al die ambten had nedergelegd ?
V. Hij meende zijnen overigen tijd te bededen aan de
beoefening van de wetenfchappen, die zoo hoog van
hem geacht werden; doch hij werd nog eens gebruikt in
een Gezantfchap naar Engeland, Hiervan zich gekweten-
hebbende , en in het Vaderland teruggekomen zijnde, be-
gaf hij zich naar Zorgvliet, eene lustplaats bij den Hang,
eu bragt daar, in eene aangename rust, zijn leven i'oor,
zich vermakende met het verbeteren van het genoemde
Buiten, en met het zamenftellen van verfcheidene Werken.
Op den iaden September 1660 flierf hij, in den ouderdom
van twee en tachtig jaren.
W. Ik bedank u zeer, Vader! voor deze vertelling;
maar mag ik nü nog weieens iets vragen over Cats f
V. Gij behoeft daartoe nooit, als wij te zamen zijn,
vrijheid te verzoeken; dat weet gij immers wel?
W. Dat doe ik ook. Vader ! maar ik vraag het u, omdat
ik, eenigen tijd geleden, hoorde, dat gij met zeker Heer over
Cats praatte, en die Heer alles, wat hij gemaakt
had, prulwerk noemde. Ik heb dat zoo daan afluis-
teren , en daarom was ik wat befchroomd om te vragen,
of