Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 ZAMENSPRAAK over
W. Zoodat Cats gedurig zijn Vaderland in hooge
ambten bleef dienen ?
V. . Dat zal u het vervolg zijner Gefchiedenis nog
nader leeren,
ZEVENDE LES.
W. Vader! heb de goedheid en vertel nu, wat Cats
verder gedaan heeft.
V. Iq het jaar 1627 vertrok hij als Afgezant naar En-
geland , en ontving daar de Ridderorde van St. Joris
van den Koning, die een bijzonder welgevallen in hem
had; en om die reden noemt men hem dikwijls' den Rid-
der Cats, — In het jaar 1634 werd Cats door de Sta-
ten van Holland tot Raadpenüonaris benoemd, zijnde
het ambt van Raadpenfionaris, in de Vergadering der
Staren, een foortgelijk ambt, als het Penfionarisfchap
in de bijzondere Heden, doch zoo veel aanzienlijker,
als de Vergadering van de Staatsleden te zamen genomen
vcortrefFelijter was, dan elk Staatslid in het bijzonder en
op zich zelf genomen. Dus kunt gij gemakkelijk na-
gaan , dat, daar er tot de Penfionarisfen der bijzondere
lieden zeer bekwame mannen verkozen werden, de Raad-
penfionaris een ten uiterfte bekwaam Man wezen moest.
W. Wel, Vader! dan moet die Cats een heel groot Man
geweest zijn, dat hij tot zulke zaken gebruikt werd.
V. Dat was hij ook. In zijn 74fte jaar legde hij dat
ambt neder, toen hij , op zijn herhaald aanzoek, ontflagen
werd, nadat hij de Groote Fergadering , dienaden
dood van Willem den Tweeden gehouden werd, bijgewoond
en deftig gefloten had. Men is echter van gedachten
dat er, in tijden van zoo veel gevaar, en zoo vol van bijzon-
de.