Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 ZAMEN spraak over
V IJ F D E LES.
W. Vader! mag ik nu liooren, hoe het verder met-
Cats gegaan is?
V. Zeer gaarne. — Van eene kwaadaardige derden-
daagfche koorts langen tijd gekweld, zocht hij zich
door verandering van lucht te herllellen; en ftaknaarfi«-
geland over; doch hij kwam met dezelfde kwaal terug
in zijn Vaderland, waar hij eindelijk herftelde. Hij zette
zich toen te Middelburg neder, en trouwde daar Mejuf.
vrouw N. Valkenburg , met welke hij een zeer aange-
naam leven leidde; eenige jaren doorbrengende op zijne
buitenplaats te Grijpskerke, een dorp even buiten Middel-
burg. Hier was het, dat hij verfcheidene zijner Dicht-
werken opftelde; maar eerlang werd zijne rust gefloord
door het ten einde loopen van het Twaalfjarig Beftand.
W- Wat wil dat zeggen, Vader ?
V. Gij weet, dat er tusfchen de Nederlanders en de
Spanjaarden een langdurige en zware oorlog gevoerd is,
De partijen, elkander du lang afgemat hebbende, trof-
fen een' wapenflilftand van twaalf jaren; dat wil zeggen,
dat zij elkander in dien tijd geene nadeelen zouden toe-
brengen; en dat noemde men het Twaalfjarig Bejiand.
Toen nu die tijd ten einde liep, moesten de Landen tegen
overval gedekt worden, en dezelve onder water te zetten
is een der zekerde middelen. Dit lot trof ook de lande-
ri:ei! in Zeeland, en daarin deelde de fraaije buitenplaats
van Cats. Daarbij kwam nog, dat hij , om andere zaken,
in procesfen ingewikkeld raakte, welke hem noodzaakten
naar den Haag te vertrekken, om die met ernst door te
zetten. Te dien tijde werd hy tot Profesfor, of Hoog-
leer»