Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
J A C O B C A T S. S3
havn, en in die ftad is Jacob Cats geboren op den
lodsn November van iiec jaar 1577. Zijn vader was in
die ftad een geacht man. Jacob Cats werd van zijne
jengd aan opgeleid tot de beoefening der wetenfchappen,
en op de Hoogefchool te Le-jden zette hij zijne ^ange-
vgngene -ftijdiën voort. Vroeg reeds was hem de Dicht-
kunst eene nitfpanning, want daarvan zegt hij ergens :
ïk leerde Griekfche taal, en , fchoon ik maar begon.
Het fcheen of ik terflond ook verzen maken kon.
\V. Vader! laatst was op school neefje Fredrik in
ftilte bezig met een versje te maken.
V. Ja, kind! het fchijnt, dat fommige menfehen van
der jeugd aan tot het maken van verzen eene natuurlijke
gefchiktheid hebben Ik heb nog nooit bij u er eenige
neiging toe befpeurd, en ik ben er niet bedroefd om;
want, eer men in die kunst middelmatige vorderingen ge-
maakt heeft, is er, bij het grootfte getal ten minfte,
zeer veel tijd verloren, die aan nuttiger wetenfchappen
kon befteed geworden zijn.
DERDE LES.
V. Laat ons nu voortgaan met het leven van Ja-
cob Cats. Na te Leyden eenigen tijd geftudeerd te
hebben, vertrok hij van daar naar Orleans, eene ftad
in Fi ankrijk, en werd aldaar Doctor in de Regten.
W. Wat wil dat toch zeggen, Vader? Ik heb wel
meer eens gehoord , dat men zeide: deze of die is Doctor
geworden. In het eerst dacht ik , dat zoq iemand, zoo
als onze Doctor, als de menfehen ziek waren, hen zou
gaan bezoeken; maar daar merkte ik toch niets vsn.
V. Gij doet wel met vragen. Het woord Doctor
B 4 ba-