Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
RF-SF
33
ZAMENSPRAAK over
EERSTE LES.
a
Vader. Willem! toep gij laatst op mijne 'Kamer
waart, kreegt gij een boek in handen, gemaakt door
Jacob Cats. Ik vertelde u, dat die Man nog'veel
meer boeken gemaakt, en dat hij in dit Land zoo veel
achting bij een' ieder gekregen had, dat men zijne Wer-
ken nagst de Heilige Schrift (lelde, en men bijna geen
huishouding vond , zonder het^ lioek van Cats , zoo als
men het noemt.
Willem. Ja, Vader! en toen beloofdet gij mij met-
een , dat gij, als gij uwe handen wat ruim hadt, mij
dan verhalen zoudt , wie die Man geweest was , en wat
hij al meer gedaan had dan boeken maken.
V Regt zoo! dat heb ik u beloofd , en belofte maakt
fchuld; en deze fchuld zal ik nu voldoen: ik twijfel
ook niet, of gy hebt wel lust, om de Historie van
het leven van een zoo beroemd Man te hooren; daar
ik u zoo dikwijls haar de fprookjes van zusje Hetje
met de grootfte aandacht heb zien zitten luisteren. Ik
ben geen vijand van fprookjes, in het geheel niet;
doch eene ware Historie (lel ik er toch verre boven.
TWEEDE LES.
W. Vader! ik verlang al zoo, om wat van Cats te
hooreu! Als 't u nu fchikte, ik zit zoo (lil als eene muis.
V. Kom ! zonder dan iets verder vooraf te zeggen , zal
ik beginnen. Ik heb u weieens op de Kaart gewezen,
waar de provincie Zeeland gelegen is; dezelve be-
Haat uit eenige eilanden , van verfchillende namen. Een
^ler^clvo heet S(ihom(en\ daarop ligt de llad Bi»uwers-
ha-.