Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8 HISTORIE VAN
om een algemeen verbond mee de Christen-Kerken te
helpen vastftellen. Zijn dood viel voor op den isdea
September 1523, nadat hij i jaar, 8 maanden en 6 da-
gen , als Paus, had geregeerd.
Zijn graffchrifc was dus:
„ Hier rust Adriaan de Zesde; die^ in zijn leven
„ niets voor zich ongelukkiger gerekend heeft, dan
„ te regeren."
Een zijner vrienden rigtte naderhand voor hem eene
prachtige tombe op.
ACHTSTE LES.
Pietje. Mij dunkt. Meester! dat het volk wel blijde
ora zijnen dood zal geweest zijn, daar het hem toch
zoo zeer haatte. Foei! en dat zulk een braaf Man!
Meester. Ja, kinderen! het was zeer flecht; maar
zoo bedorven van hart was toen het volk ; eene aige-
meene vreugde ging onder hetzelve op. Geen won-
der! — zij waren nu verlost van eenen Man, die hunne
ondeugden te keer ging , en dus van iemand , die niet
veel met hunnen zin overeenkwam.
In het voorbijgaan mag men aanmerken, dat het met
die menfchen ging, als met losbandige kinderen, welke
blijde zijn, wanneer hunne Ouders of Meesters eens van
huis of uit de fchool zijn; dan eerst worden zij ver-
heugd , omdat er niemand is, die hen in hunne ondeu-
gendheid te keer gaat. Maar een braaf kind is regt ver-
heugd, wanneer het in het gezelfchap van zijne Ouders
of Meesters leeren, of op eene gepaste wijze zich
vermaken kan.
De fpotzucht defl volks, en de blijdfchap over don
dood