Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Paus adriaan. 17
liefde en achting voor Mannen, ,die in hoogheid 2ljn
gezeten, en van welke gij hoort, dat zij brave men-
fehen zijn, die hunnen post wel waarnemen. En volgt
hierom het volk van dien tijd niet na; maar leert ook,
aan den anderen kant, nimmer al te begeerig te zijn
naar eer en groot aanzien; want, hoe aanzienlijker gij
wordt, hoe meer verdriet en kommer gij te verwachten
hebt; denkt altijd aan het fpreekwoord van daar-
even ... hoe was het ook?
Beiden. Een vergeten burger, een gerust leven.
Meester. Bravo ! — gaat nu naar huis, en verwacht
morgen het venvolg, als gij wel oppast.
ZEVE NDE LES.
Klaartje. Nu verlan|en wij, waarde Meester! oiri
te vernemen, of Adriaan zoo braaf bleef, toen hij van
zijne onderdanen gehaat werd ?
Meester, o Ja, kinderen! en daarom is hij zooveel
te meer beminnenswaardig. Onaangezien al den haat,
bleef hij hun weldoen, beraamde hij middelen om dé
kerk te zuiveren, en het Hof van Rome te verbeteren.
Maar wat baat het, wanneer men met menfehen tei
doen heeft, die alles aanwenden om het goede te dwars
boomen? Dit ondervond onze Paus Adriaan. Hij
werd hoe langer hoe meer gehaat en verijdeld in zijné
goede pogingen; zoodanig, dat de goede brave Man
onder al dit verdriet bezweek. Hij ftierf, in den ou-
derdom van 64 jaren, 6 maanden en 10 dagen , volgens
fommigen , aan de gevolgen eener te hevige ligchaams-
beweging, die hij, in weêrwil zijner zwakke lig-
chaaamsgefteldheid en het afraden der Doctoren, nam,
B oirf