Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 HISTOUIE VAN
derzelve moest iemand hein iets uit de Heilige Schrift
voorlezen. Zijne voorgangers hadden het kwaad wat
veel toegelaten, maar, toen de inwoners van Rome zagen,
welk een' braaf, eenvoudig en deugdzaam Man zij tot
Paus gekregen hadden, dachten zy wel, dat alles zoo
niet naar hunnen zin zou gaan; zij haatten Adriaan ,
omdat hij voor hen te deugdzaam was.
ZESDE LES.
Pietje. Nog denk ik aan de woorden van dezen mor-
gen : Zij haatten Adriaan, omdat hij voor hen te deugd*
zaam was.
Meester. Hoe, kinderen! dacht gij dan, dat de deugd
altijd hier beloond wordt ? Dan zou het betrachten
der deugd niet zoo ongemeen, niet zoo .heerlijk zijn.
Maar braaf te blijven, ook dan, als ons alles tegen-
loopt , zonder oogmerk van eigenbaat, dat is iets groots
en heerlijks!
Adriaan bleef deugdzaam, fchoon hij een fpot zijner
onderdanen was; en hoe kwaad hij het had, blijkt uit
een' brief, die er nog van hem is, waarin hij fchreef,
dat hij zeer gaarne zijne hooge waardigheid verlaten, en
tct zijnen vorigen eenvoudigen flaat zou wederkeeren.
Met dit alles zorgde hij onvermoeid voor de zijnen:
fchoon de pest in RoiHe woedde, bleef hij echter aldaar,-
om als een vader te kunnen zorgen. Intusfchen, mijne
kinderen ! kunt gij leeren, hoe onaangenaam en gevaarlijk
hooge bedieningen zijn. Er is een Hollandsch spreek-
woord : Een vergeten burger, een gerust leven dat wil
zeggen, dat een geringe ftsat veel geruster voor den
mensch is, dan in hoogheid te zijn. — Hebt dus altijd
lief-