Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
PAUS A DRIAAN.
IS
hoort, wat iemand van dezen braven Adriaan zegt:
Zijne minzame zeden, zijn gelaat, waarop de de goedaar-
digheid en braafheid te lezen waren, en zijne deugd-
zaamheid, haanden hem, zonder eenige omkooping of
Verkeerden handel, den weg tot al zijne aanzienlijke
pasten. .
En deze deugd van den braven Man was ooit oor-
zaak, dat liij, den ipden Janiiarij desjaars 1522, totPans
of Opperhoofd der Roomfche Kerk verkozen werd.
V IJ F D E LES. -
Pietje. Waren zijn Vader en Moeder niet blij , Mees-
ter! toen Adriaan, gelijk gij gisteren ons verteld hebt.
Paus werd?
Meester. Die waren toen zekerlijk al dood, dewijl
onze Adriaan , toen hij Paus werd, reeds 61 jaar oud
was. Dan zijne landgenooten, en vooral de burgers van
Utrecht, waren zeer verheugd; toen zij dit nieuws
hoorden, hielden zij vrolijke feestdagen.
Klaartje. Waren de menfchen in die groote ftad....
laat eens zien.... ja — Rome, ook niet blijde ?
Pietje. Wel zeker, Klaartje ! - wie zou niet
blijde zijn, om zulk een' deugdzaam Man tot Opper-
hoofd te krijgen ?
Meester, En echter, lieve kinderen! was dit zoo
niet. In die dagen was het volk, in die groote ftad
Rome, zeer ondeugend, overgegeven aan verkwisting en
verraderij. Van dit alles was Adriaan afkeerig, hij be-
zat eene ware zucht voor Godsvrucht, was eenvoudig
in zijnen omgang en haatte alle pracht, een beminnaar
der eenzaamheid, en matig in fpijze; onder het gebruik
der-