Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 HISTORIE VAN
om zijne kundigheden aan anderen mede te deelen, zelfs
zoo, dat hij Leermeester werd van den Kleinzoon eens
Keizers, Maximiliaan genaamd.
Wat zullen zijne vrienden blijde geweest zijn over
zulke vorderingen! Denkt eens nn, lieve kinderen! nu
was de Schuitenmakerszoon aireede Leermeester van 's
Keizers Kleinzoon, en dat alleen door braafheid en wel
oppasfen!
Deze zijn kweekeling of leerling werd naderhand zelf
Keizer, onder den naam van Karel den Vijfden.
Adriaan had het zoo wel gemaakt met zijnen leer-
ling, dat deze, toen hij Keizer werd, hem Regent
maakte van Castiliê [Castilië is een groot gedeelte van
een groot Koningrijk, Spanje genaamd].
VIERDE LES.
Onze Adriaan won, door zijne goedaardigheid,
vroomheid en deugd, nog meer de gunst van elk,, en
werd Kardinaal.
[Een Kardinaal is de hoogde waardigheid naast den
Paus: als een Paus fterft, wordt zijn opvolger Uit de
Kardinalen verkozen].
Deze verheffing geschiedde op den iften Julij 1517;
hij werd tevens Aartsbisfchop van Tortofa, eene ftad in
Spanje-
Klaartje. Maar had Adriaan dan geene menfehen,
die hem zoo voorthielpen; anders zou hij toch zoo ver
filet gekomen zijn?
Meester. Ja, de Keizer Karel, zijn gewezen leer-
ling, hield zeer veel van hem; en geen wonderf
; fftlOi'C,