Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
PAUS ADRIAAN.
13
ik dat ftaken, want voor flecht oppasfende kinderen is
ziillcs niet nuttig.
TWEEDE LES.
^Meester. Weet gij nu den naam nog wel van den
Man, over wien ik met u wilde fpreken?
Pietje. Ja , Meester! Paus Adriaan.
Meester. Wel onthouden. Nu deze" Paus Adriaan
heette eigenlijk Adriaan Floriszoon , naar zijnen Va-
der, Floris , die te Utrecht een Schuitenmaker was; da
naatn zijner Moeder was Geertrui ; hij werd aldaar ge«
boren op den aden of laden Maart des jaars 1459.
Klaartje. Heden, Meester 1 en werd dat zulk een
groot Man?
Meester. Ja, zoo ver kan men het brengen met wel
oppasfen.
Hij, ging, als jongeling, naar Leuven, eene ftad in
het zuidelijk gedeelte van de Nederlanden, ora te ilude-
ren in de Wijsbegeerte en. Godgeleerdheid [(luderen is
iets leeren, dat men nog niec weet; dus kan men van
kinderen, die het a, b , c leeren, zeggen: zij Anderen
in het a , b, c].
Onze Auriaan deed hier zoo zijn best, dat hij den
iaden Junij 1491, op kosten van de Zuster des Konings
' van Engeland, Doctor werd [als iemand zoo wel op-
past , dat hij in eene wetenfchap volleerd is, wordt hij
voor Doctor of Meester in die kunst verklaard, en die
gefchiedde toen met heel veel ftaatfie],
DERDE L ES.
Hij werd' niet lang daarna Hoogleeraar of Profesfor
in d« Godgeleerdheid, dat is, hij werd aangebeld
om
•-jiiw»''