Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
la HISTORIE VAN
EER S-TE LES.
De Meester, Pietje en Klaartje. '
Pietje. Gij hebt mij altijd gezegd, waarde MeesterI
dat gij mij veel zoudt vertellen van uitmuntende Man-
nen , die heel braaf en deugdzaam geweest waren.
Meester. Dat is zoo, lieve ,kinderen! en dat wil ik
gaarne doen; wij hebben nu tijd , ik wil u dus wel iets
vertellen, maar onder één beding. '
Pietje en Klaartje, beide. En wat is dat, lieve
Meester?
Meester. Dat gij alles wel moet onthouden, en het
goede, dat in die vertelling fteekt, zult opmerken, om
ook zoo braaf te zijn, als die Mannen, van welke ik
u vertellen zai.
Beide tegelijk, o Dat zullen wij ! — dat zullen wij !
Meester. Welaan! hebt gij wel van Paus Adriaan ge-
hoord !
Klaartje. Neen, Meester 1
Meester. Nu , gij weet, dat de Paus het Opperhoofd
is van de Roomsch-Katholijke Kerk, en Zijne Heilig-
heid of de Heilige Vader genoemd wordt, en dat hij
zijn vast verblijf (dat men refidentie noemt) beftendig
te Rome houdt. — Als gij nu wel oppast, dan zal ik,
bij eene volgende gelegenheid, met mijn verhaal voort-
gaan i anders, zoo gij niec vlytig waart in uw werk, zou
Ik