Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 LEVENSSCHETS enz. '
de Tollen van HoUand en Zeeland-, zij werd dsarbif
Houtvescerin, of Op/igteres over hec Haarlemmerhout
en al de Wilderoisfen van Holland-, dan die ambt 'droeg
zij haren Man op.
Haar fauwelijk, in flilte volvoerd, werd nu plegtig
voltrokken. Zij beminde haren Man allerteederst, doch
mogt niet lang de genoegens van hare rust fmaken. —
Zij vermaakte zich veelal met de Jagt, en, zoo men
wil, met het maken van aarden Kannetjes, Vrouw Jaco-
ba's Kannetjes genaamd, waarvan er vele, bij het Slot
van Tdylingén, hafre laatste woonplaats, uit den vijver
gevischt zijn. — Eindelijk kreeg zij de tering en
ftierf daaraan, den 8ften October 1436, in het söfte
jaar haars ouderdoms.
NEGE NDE LES.
Zletdaar, lieve kinderen! een kort beloop van het
leven dezer ongelukkige Gravin, Jacoba van Beijeren,
welke waarlijk tot ongelukken geboren fcheen. — Er
zal hier en daar wel iets wezen, dat gij niet geheel
zult begrijpen; dit moet gij aan tïwe Onderwijzers vra-
gen , en deze zullen het u wel ophelderen. Draagt maar
zorg, dat gij de geheele Historie aan uwe medemakkers
kunt vertellen; dit is oneindig nuttiger, dan honderde
malle fprookjes, waarmede dwaze kinderen zoo veel
Ophebben, en welke, of niets beteekenen, of fomtijds
fchadelijk zijn.
Intusfchen kunnen wij uit dit verhaal leeren, dat het
geluk niet veel te betrouwen is, en dat iemand, hoe
hoog van geboorte hij ook wezen moge, echter rasfer,
dan men verwacht had, kan vernederd worden.
HIS.