Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
JACOBA VAN BEI] EREN. 9
AI deze rampen troffen haar gevoelig, zij werd van
allen verlaten, en moest zelfs door eenigen van geld,
tot haar levensonderhoud, voorzien worden. Zij was
dikwerf in Gravenhage en te Coes in Zuidbevetand,
een gedeelte van Zeeland, en zocht aldaar door uit-
fpanningen, vooral door het fchieten met den boog naar
een' houten papegaai (een fpel, in dien tijd, zeer ge-
woon), haar verdriet te verzachten.
Hoe laag ook gedaald, moest zij nog de vervolgin-
gen van den Hertog van Bourgonje gevoelen; zoodat zij
volmaakt gebrek zoude geleden hebben, Jiad Frank
ivan Borselen , Stadhouder van Holland en Zeeland,.
hnar in den nood niet onderileund. Deze edelmoedig-^
heid bekoorde het hart van Jacoba dermate, dat zij
zich tot zijne Vrouw aanbood, ier voldoening, zoo als
zij zeide, van hare. fchulden. Van Borselen behaag,
de dit voordel, eu bij huwde haar in llilte binnen
'i Gravenhage.
ACHTSTE L ES,
Dan het fcheen, dat haar lót niet grievend genoeg
was. Bij de gemelde verzoening had Jacoba beloofd
niet te . zullen tronwen , buiten bewilliging van den Her-
tog van Bourgonje-, deze'toonde zich dus gebelgd, en
wierp haren geliefden Gemaal in den kerker.
Jacoba, van alles beroofd wat haar dierbaar was,
nieis dan den naam van Gravin bezittende , moest ook
dien naam' misfen, om Frank van Borselen als haren
Echtgenoot te mogen ontvangen ; zij dieed zulks met af-
fland van den titel van Gravin, en behield niets dan
de Heerlijkheden. Foorne,, Zuidbeveland eu Tholen, en
A 5 de