Boekgegevens
Titel: Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Deel: 1e stukje
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Haarlem: Wed. A. Loosjes Pz., 1837
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
12e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 27 : 12e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200019
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen: een schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 LEVENSSCHETS VAN
maanden trok deze zelve op den vijand los en
verfloe» hem geheel. Dan, zoo voordeelig dit
voor Jacoba was, zoo nadeelig was het aan den
snderen kant, daar de Engelfche Vloot, door haren
Man te harer bulpe gezonden, geflagen en verflrooid
werd.
Niettegenftaande dit verlies, belegerde Jacoba haar'
Jem; maar genoodzaakt zijnde, het beleg op te breken ,
leverde zij flag aan den vijand bij Alphen en behaalde
de overwinning. Doch hare harde behandeling der ge-
vangenen was van dat gevolg , dat Jacoba meer
en meer van haren aanhang verloor, zelfs Hoorn en bij-
na Gouda,
De verbitteringen, aan beide zijden, werden heviger.
De Pnus verklaarde het huwelijk van Jacoba voor on-
wettig, fchoon haar tweede Man, Jan van Braband,
omftreeks dezen tijd ftierf. Haar toenmalige Echtgenoot,
geene hoop ziende om bare zaken te redden, en meer
genegenheid voor eene andere vrouw opgevat hebbende
verliet haar, en huwde dezelve,-zoodat zij ook nu van
haren derden Man beroofd wa«.
ZEVENDE LES.
Deze ongelukkige Gravin bad eindelijk alles verio
ren, uitgenomen de fteden Schoonhoven, Oudewater
en Gouda i haar aanhang was overal vervolgd en ver-
dreven
Zij ftond- op het punt om in Gouda belegerd te wor-
«li^n; toen zij genoodzaakt was, eene verzoening met
haren vervolger te trefFon, waardoor zy bijna niets, dan
den blooten naam van Gravin, behield.
Al