Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 70 )
Inderdaad, eenige dagen daarna, werd BAsinDEa door
(ipd getroffen , en hij verklaarde, dat hg Christen was:
men dacht eerst dat hij er den spot mede dreef; maar
toen men zag, dat hij in de belijdenis van het Geloof
volhardde, bragt men hem bij den regter, die hem
naar de gevangenis zond. De Geloovigen kwamen hem
bezoeken, en hg werd gedoopt. J)en volgenden dag
werd hij reeds, na eene heerlijke belijdenis van Jesus
Christus te hebben afgelegd, onthoofd. — Het is gïen
dan een goddelijke Godsdienst alléén, waarvan men in
het midden der wreedste folteringen anderen kan over-
tuigen.
XXX. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H, Irjbhbos, Bisschop van Lion.
De vervolging strekte zich uit tot in de Gaulen, en
er is geene reden om te twgfelen, dat het deze vervol-
ging geweest is, die den H. Jbeneus, Bisschop van Z-to»,
met den marteldood bekroonde. Hij was een leerling
van den H. PeiiicARPus, en in zgne school heeft hij
die kennis van den Godsdienst verkregen, welke hem
tot een van de lichten der Kerk maakte. De H. Pomi-
CAHPus vormde tegelijk zijn versland en zgn hart door
zgne lessen en door zgne voorbeelden. De leerling was
van zijnen kant doordrongen van eerbied voor de uit-
stekende deugden van zgnen leermeester: hg gaf op
elke zijner daden acht, om zich met zgnen geest te ver-
vullen. I) Ik hoorde," zegt hij zelf, d zijne onderwg-
zingen met de grootste aandacht aan; ik schreef die
niet op schrijfbordjes, maar prentte die in het diepste
van mijn hart. Ik kan mg nog levendig voor oogen
stellen de deftigheid van zgnen gang, de majesteit van
ign aangezigt; de zuiverheid van zijn leven, de heilige
vermaningen, waarmede hij zgn volk voedde, mij dunkt,
dat ik hem nog hoor zeggen, hoe hg met den H. Jo-
en meer anderen die Jesu« Cubistus gezien had-