Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
i (j )
TA\ti.iNA, beroemd. De meester wien zij behoorde, be-
proefde meermalen om haar tot onktiischbeid fe ^ erlei-
den ; maar zij wederstond standvastig aan zijne bekorin-
gen. Hij, zich versmaad ziende, werd woedend, en be-
sloot den ondergang dezer heilige jonge dochter: hij klaagde
haar als eene Christen aan bij Jen landvoogd van ^iex-
andrië; maar te gelijker tijd haalde hij den landvoogd
over, om bem in zijnen hartstogt behulpzaam te zijn,
met hem eene groote somme gelds te beloven, zoo bij
PoTAMiANA konde overhalen , dat zij aan zgne lusten wilde
voldoen; en men moest haar niet ter dood veroOrdeelen ;
dan in geval dat zij bet bleef weigeren. Zij werd dan vo-ir
de vierschaar van den landvoogd gebragt, die alle mid-
delen, die hij konde uitdenken, gebruikte om haar te
verleiden; maar deze edelmoedige jonge dochter bleef
standvastig: zg liet zich niet bewegen noch door bedrie-
gelijke vleijerijen van dezen boozen regter, noch door de
straffen , waarmede hij haar bedréigde. IJeze standvas-
tigheid maakte den landvoogd woedend, die haar ver-
oordeelde om in eenen ketel met brandend pek gew,or-
peiT worden. Als men zich gereed maakte om haar
te ontKi'feden, bad zij de geregtsdienaren om haar hare
kleederen nitJ uit te trekken; maar voor deze gunst,
die de eerbaarheii! voor haar eischte, bewilligde zij om
langzaam in'den ketel te worden nedergelaten , opdat de
langdurigheid van hare pijnen een bewgs zoude zijn van
de magt van Jesus Christus, en van de getrouwheid,
waarmede zij Hem wilde aanhangen. De ben'on vol-
deden aan haar verzoek, en zij gingen zoo langzaam
met haar te werk , dat zij hare foltering drie uren de-
den duren; zij werden zelve overtuigd, dat de ge-
nade van Jesus Chhistus magtig is om zijne dienaren
de langste en zwaarste beproevingen te doen uitstaan.
Een der wacht, die bg de uitvoering van haar vonnis
tegenwoordig was, Basilides genaamd , behandelde de
Heilige bescheidenlijk, en belette het gepeupel om haar
smaadheden aan te doen: zij betoonde hem hare erken-
tenis, en beloolde hem oai God voor hem te bidden.