Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
B E R 1 G T
bij den
TWEEDEN DRUK.
—-»»OWaaC^CiCf®»"—
- ';
De bgval f welken mijne Nederduitsche vertaling van
het kort-begrip der Kerkelijke Geschiedenis enz., door den
Heer Cn, Fr. L'homond, bg velen nigner Landgenooten
gevonden heeft, en de gunstige beoordeeling van dezel-
ve in onze Tydschriften (*) zijn door mij niet onverschil-
h'g aangezien, maar ik vond daarin eene dringende aan-
sporing om hetgeen, wat ik bg de eerste uitgave beloofd
heb, te volbrengen, namelgk, om ook de Oude GescJaedê-
nis van dienzelfden waardigen Schrijver, dat is, het kort-
begrip der Geschiedenis van den Christelgken Godsdienst
van de Schepping der JVereld tot de Hemelvaart van Jesvs
(*) De Katholste, Deel IX {Boekbeoordeelingen i823.),
bladz. 102 en volg en bladz. 209 en volg. Roomsch-
Katholijke Bibliotheek voor het Koningr^k der Nederlaa- '
den, Deel lil, bladi 211 en volg.
\' 1