Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si
( 6i )
Eindelijk, de regter ziende, dat hij onbewegelgk bleef,
veroordeelde hein om gekruist te worden.
XXVI. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H. StJiiPSoiuAOCs,
Onder dezelfde vervolging leverde de stad Antun ook
een stichtelijk schouwspel op in den persoon van den H.
Sij.MPHOHiANus, een' jongeling van eene edele afkomst.
Op eenen dag, dat men met pracht een feest van Cf/BEi,E
(eene heidensche godin) vierde, betuigde Sijaiitiorianus
den afkeer, dien hij had van eenen zoo goddeloozen eer ■
dienst. iVlen hield hem vast en bragt hem bij den land-
voogd , die toen te Autun was, om de Christenen op te
sporen. Deze, op zijnen regterstoel zittende, sprak hem
aldus aan i » Hoe hebt gij tot dus verre aan mijne na-
sporingen kunnen ontsnappen : want ik meen deze stad
gezuiverd te hebben, van degene, die men Christenen
noemt ? Zeg mij, waarom hebt gij geweigerd om de
groote CijBELE aan te bidden?" SuMPHoitiANus antwoord-
i.e: I) Ik ben een Christen; ik bid den eenigen God, die
in den Hemel regeert, alleen aan; wat het beeld des
duivels betreft, ik bid het niet alleen niet aan, maar
zoo gij het mij toestaat, zal ik het tot stof vergruizen."
» Gij steunt waarschijnlijk op uwe geboorte," zeide hem
de regter, b en daarom durft gij mogelijk met zoo een';
goddelooze stoutmoedigheid spreken; maar weet gij
de bevelen van deu keizer?" Daarop lief hij hem het
openbare bevelschrift voorlezen, hetwelk inhield om al
degene , die zouden weigeren den goden te offeren , ter
dood te brengen, » VVat antwoordt gij hierop," vraag-
de hem de regter ? » Kunnen wij tegen de bevelen van
den vorst handelen ï" « Dit afgodsbeeld," antwoordde
SiJMPHORiANus, 1) is eene uitvinding van den duivel, die
zich hiervan bedient om de menschen in het verderf te
storten: een Christen, die zich aan de misdaad overgeeft,
zal in d^^ii afgrond vallei»; onze God heeft straffen voor