Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 56 ) I
Heidenen; want in liet verhoor, hetwelk zij voor de
tweedemaal ondergingen, maar in het hgzonder, en al-
leen maar in schijn , als moetende terstond vrijgelaten
worden, stond de regter zeer verwonderd, dat hij hen
Jiisu» Christus hoorde belijden. Zij werden ook in hun
besluit versterkt door eenen ijverigen Christen , met name
-'VjLjjxANnER, eenen geneesheer, die digt bij de vierschaar
was gaan slaan, en die door herhaalde teekenen hen op-
wekte om standvastig in het Geloof te blijven. Het volk
werd dit ontwaar; en, razend omdat zij zagen, dal de-
gene , die het Geloof verzaakt haddener weder toe te-
rug keerden, en het openlijk beleden, keerde zijne woe-
de tegen Alexander, en klaagde hem bij den president
aan. Deze magistraatspersoon vraagde hem wie hij was:
Alexander antwoordde, dat hij een Christen was. Üp
dit antwoord werd hij in de rij der Martelaren gesteld;
en veroordeeld om van de wilde beesten verscheurd te
worden, ontving hij dezelfde kroon.
XXIV. HOOFDDEEL.
Laatste strgd der Martelaren,
Nadat men de heilige Martelaren eenige dagen in de
gevangenis had gelaten, haalde men hen er uit, om het
vonnis ten uitvoer te brengen , hetwelk hen veroordeel-
de om op verschillende wijzen ter dood ge bragt te wor-
den. Matürus , Sanctüs, Bi.andina en Attalüs wer-
den voor het Amphitheater bestemd , en men verkoos
eenen dag, waarop men aan het volk een schouwspel
zou geven. Nadat zij op nieuw gefolterd waren, het-
welk tot eene voorbereiding van de verdere uitvoering
van het vonnis,diende , stelde men hen aan de woede der
wilde beesten bloot, die niet razende genoeg schenen te
zijn. Toen eischte het volk, dat men Matubus en Sanc-
tüs op eenen gloeijenden ijzeren stoel zoude zetten. Toen
men zag dat zij na deze verscheidene folteringen nog
leefden, was men verpligt om een einde aan hun lijden