Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page

( 5.
vvelJ gesleept, en deerlyk geslagen: degene die bij
den H. Grijsaard slonden, schopten en sloegen hem met
ïianne handen en voeten; anderen, die er verder af
waren , smeten bem met al wat zij maar konden vin-
den , zonder zijne hooge jaren te ontzien. Zij zouden allen
gemeend bebben eene groote ongodsdienstigheid te be-
gaan', ^'00 zij verzuimd hadden om den vijand van hun-
ne goden' smaadheden aan te doen. Men trok hem half
dood uit de ^-mden van die woedende menigte , en men
wierp hem in gevangenis, alwaar hy twee dagen
daarna stierf."
XXII. H O O F D ^^ E K I-
Folteringen weihe men den Martelaren aa:'^edaan heeft.
Vervolgens ging de woede van den magistraat ."O van
het volk los op den persoon van Sanctus, Diaken v\?u
de kerk van hion, van Maturub, die nog maar onlangs
bekeerd was, van Attalus, en van eene jonge dochter,
met name Blandina, die eene slavin was. Men was
om de zeer groote teederheid van Blandina bevreesd,
dat zij zelfs den moed niet zoude hebben om te belijden;
maar deze grootmoedige jonge dochter deed al de aan-
schouwers in verwondering staan, en matte de beulen
af, die beurtelings haar van 's morgens tot 's avonds de
zwaarste folteringen aandeden. Nadat zq zich uitgeput]
Ladden om haar ligchaam op allerhande wijze te pijni-
gen, zoo ais hunne wreedheid bun maar konde ingeven;
zagen zij zich genoodzaakt om op te houden, en zij
moesten bekennen, dat zij door eene jonge dochter over-
wonnen waren. Zg konden niet begrijpen, hoe zij nog
in het leven was gebleven ; daar eene eenige foltering ,
■welke zij had uitgpstaan, meer dan genoeg was, oiU'
haar te doen sterven; maar deze voortreifelgke jonge
dochter kreeg nieuwe krachten , zoo dikwijls als men
van pijniging veranderde. De getuigenis, die zg van
JsstJS CuBisTua aflegde ^ scheen haar een nieuw leven