Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5o ;
verhief zich de vervolging weder op naam en gezag van i
Marcus Aurelius; helzg dat men hem in het vervolg'
had overreed, dat hij dit wonder aan zijne goden te
danken had, hetzg door de hlinde woede der volken, of
door den haat der Romeinsche ambtenaren, die de oude;
openbare bevelschriften weder verlevendigden, welke dei
keizer niet had durven vernietigen. Deze nieuwe storm,
woedde voornamelqk te Lion, Men is van nieening,{
^at er het Geloof het eerste verkondigd is door de leer-)
lingen der Apostelen, en dat de H. Tropuumus, del
eerste Bisschop van Arles, er door den IL Petrus ge-r,
zonden was geworden. Vandaar verspreidde zich de gaaf i
des Geloofs tot de naburige Provinciën. De snelle voort-
gangen van het Evangelie in deze landstreken maakten e
de afgodendienaars razende. Men begon, met de Chris-ä
tenen hatelgk te maken, door hun de grootste euvelda-il
den te laste te leggen; men verbood hun op de mark- i
ten te komen, en den toegang tot de openbare gebou-.
wen. Deze verdrukkingen gingen met allerlei smaadhe-,
den vergezeld; mén hoonde hen overal waar zij zich:
vertoonden: men sloeg hen, men smeet hen met stee-
nen: eindelijk, sleepte men hen voor de regtbanken. (
Men vindt eene naauwkeurige beschrgving van deze ver-,
volging in eenen belangrgken brief, welken de geloovi-f
gen van Lion aan de geloovigen van Asië geschrevens
hebben. » Degene onder ons," zeggen zg, » die oven
den Godsdienst ondervraagd zijn geworden, hebben hem
moedig beleden, en men hield hen naauw gevangen tot
de aankomst van den president, dien men verwachtte.
Eenige dagen daarna kwam de president te Lion, liet
hen voor zijne vierschaar brengen, en deze door harts-t
togten vooringenomen regter behandelde hen met zoo)
groole hardigheid, dat een jongehng, raet name Epaga-
ïiius, die er bij tegenwoordig was, zich niet konde
wederhouden, om zgne verontwaardiging te kennen te
geven. Hij was een Christen, en brandde van eene f
vurige liefde tot God, en van eene zeer heilige liefdei
jegens zijnen naaste. Hg was zuiver van zeden, en^