Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tx
( '.9 )
der aan. De Christen soldaten, die deze gunst van den
Hemel verkregen hadden, werden de bliksemende keur-
bende genoemd, of ingelijfd in dat legioen, hetwelk
reeds alzoo genoemd werd. De keizer schreef bij deze
gelegenheid hierover aan den Senaat. Üe geschiedschrijver
Eüseuius verhaalt, dat MAncus Aurelius in dezen brief
zeide, dat zijn leger, welk op het piint was om te ver-
gaan, door de gebeden der Christenen behouden was
geworden. De keizer, die ten hunnen opzigte gunstiger
begon te denken, beval om hen met mindere strengheid te
behandelen, en verbood om hen uit hoofde van bunnen
Godsdienst op te zoeken. Maar hij had den moed niet,
om de wetten, die te voren tegen hen waren uitgevaar-
digd, af te schaffen; hiervandaan kwam het, dat cr
zelfs onder zijne regering altijd nog Martelaren waren.
Onderiusschen om de gedachtenis aan deze zoo wonder-
bare gebeurtenis te vereeuwigen, rigtte men te lioms
een duurzaam gedenkteekcn op, en men ziet nog tegeii-
woordig de afbeelding van deze gebeurtenis op het A.xs-
relief van de kolom van Antonius, in dien tijd opgt;.
rigt. De Romeinen worden er met de wapenen in de
hand tegen de barbaren staande afgebeeld, en men ziet
et de barbaren uitgestrekt met hunne paarden op de
aarde liggen, en een regen met donder en bliksem ver-
mengd op hen vallen , die hen schijnen ten bodem ne-
der te slaan. Bij deze gelegenheid gaf het leger aan
Mahcus Aukei.ivs voor de zevende maal den titel van
Imperator, Schoon hij niet gewoon was dien titel aan
|te nemen, vóór dat de senaat het bevolen had, nam
hij hem toen aan, als van den Hemel komende.
. XX[. HOOFDDEEL,
Vervolging in Frankrgk.
Het Jaar 177.
Drie jaren na het wonder van het blikssmsnda Ugio^'n
1. De£I.. 3
4'
ï
M