Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40- )
nooit kwaad gedaan: hoe zou ik mijnen Koning kunnen
lasteren, die mij behouden heeft?' De l'nocoNsui. ver-
volgde en zeiile: zweer bij het geluk des keizers, l) Gq
doet vergeefsche moeite," antwoordde de H. Bisschop,
» het is of gij niet weet, wie ik ben; ik zeg het u dan
openlijk: ik ben een Cliristen. Wilt gij de leer der Chris-
tenen weten, ik zal er u mede bekend maken." De
PRocoNstri, bedreigde hem om hem voor de wilde dieren
te werpen. » Het is mij een groot voordeel," zegt de
H. Bisschop, om door een groot lijden tot de vobnaakr
te regtvaardigheid te komen, n Naardien gij voor de wil-
de dieren niet vreest," zeide de Proconsul,, n zal ik u
levend doen verbranden." De H. Bisschop hervatte :
D Gij bedreigt mij met een vuur, hetwelk op een oogen-
blik uitgebluscht wordt, omdat gij het eeuwige vuur niet
kent, welk voor de goddeloozen bereid is. Maar wat ver-
toeft gij ï Doe met mij wat gij zult willen." Terwijl
hij aldus sprak, scheen hij vol van vertrouwen en van
vreugde; de Pboconsui, verwonderde zich over zijn be-
daard gelaat. Toen riep het volk al woedende uit: werp
hem voor de wilde dieren; hij is de vader van de Chris-
tenen, hij is de vijand van onze goden. Maar, daar de
tijd voor de openbare spelen voorbij was, veroordeelde
de Proconsul den H. Bisschop om levend verbrand te
worden.
XIX. HOOFDDEEL.
Marteldood van den H. PoLijcjitpüs.
Het Jaar 166.
Zoodra het vonnis was uitgesproken, liep het volk in
groöte menigte hout halen, om den houtstapel opterigten.
Hierop maakte de H. Martelaar zijnen gordel los, trok
zijne kleederen uit, en als een slagtoffer, welk uit de
geheele kudde uitgekipt wordt, klom hij op den houtsta-
pel als op een altaar, om er geslagtofFerd te worden.
. $1