Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
H
( 41 ) I
XVII. HOOFDDEEL.
Fierde vervol^ins onder Mjrccs Aorelios,
O ^
Het Jaar 166.
De nog opkomende Kerk was toen over de geheele
aarde verspreid ; zij liad zich niet alleen uitgebreid door
het geheele Oosten, alwaar zij was begonnen; dat is te
zeggen, in Palestina ^ ia Sgrië, in E crypte , in Klein-Azië^
en in Griekenland, maar ook door het Westen, behalve
in Italië^ ook nog onder verscheidene volken van de Gaw-
len, in de Provinciën van Spanje, in Afrika, in Duitsch^
land^ in Groot'Brittanje. Zij breidde zich uit op plaat-
sen , die voor de llomeinsche wapenen ontoegankelgk
waren, en nog zelfs buiten het keizerrijk, \n Armenië,
Perzië y Indië, tot bij de barbaarschte volken , de iSar/raa-:
ien y de Uacië's, de Scijt/ien , de Mooren ^ de Ge tulen ^
en tot de onbekendste eilanden: alles was vol van Chris-
tenen. Het bloed der Mart^^laren was een vruchtbaar
zaad, waaruit eene menigte Christenen voortkwamen. De
keizer Marcus Aukelius, ongehikkig vooringenomen door
de lasterinï^en, waarmede men het Christendom bezwalk-
le, woedde op eene wreede wijze tegen de Christenen,
De vervolging was zeer hevig, waarvan de waarheid
door het groote aantal I\ïarlelaren van dien tijd beves-
tigd is: onder deze edelhaflige Martelaren is de llomeia-
sche mevrouw de H. Fklicitas met hire zeven zonen ver-
maard, De vervolging begon in Azië, en Smlrna was
het eerste tooneel der wre^^dheden. iMen bragt er ver-
scheidene Christenen van nabijut^legene plaatsen naar toe
om hen aldaar te pijtngen. Zij werde:i voor den reg-
terstoel van den stedehouder van Azië gebragt, die in
die stad woonde. Nadat zij grootmoedig Jesus Cnnis-
Tus hadden beleden, deed men hen allerlei folterin-
gen lijden, welke de Geloovigen van Smirna, die er
getuigen van waren geweest, naauwkeurig opgeven in
dea schooaca brief, dien zij bij die gelegenheid aan an-"
1
fitt