Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Sg )
heid van den Chrisfelijken Godsdienst. In zijn Vbbweer-
sciiRiFT, smeekt hij vooreerst den keizer, om degene,
die bij hem, als Christenen zullen aangeklaagd worden,
te oordeelen naar hunne daden, en niet enkel naar hun-
nen naam; om hen niet te oordeelen alleen omdat zij
Christenen zijn. » Wij bidden u," zegt hij, n niet te
luisteren noch naar den hartstogt, noch naar de valsche
geruchten, om oordeelen te vellen, die u zelven schade-
lik zouden zijn; want, wat ons betreft, men zou ons
geene schade toebrengen, al benam men ons zelfs de
vrijheid en het leven. Laat een naauwkeurig onderzoek
doen naar de misdaden, die men ons te laste legt; en zoo
die bewezen worden, dat men ons dan straffe: maar zoo
men ons niet aan ééne eenige misdaad schuldig vindt, zoo
verbiedt het gezonde verstand om onschtildigen te mis-
handelen. Hoe kan men ons voor goddeloozen houden,
ons, die den waren God. den eeuwigen Vader, Schep-
per aller dingen, zijnen Zoon Jesus Cuihstus, die onder
Pontius Pilatus gekruist is geworden, en den Heiligen
Geest, die door de Profeten gesproken heeft, aanbid-
den?" Om te bewijzen, dat die gekruiste Jesus waar-
achtig God is, zegt hij, dat Jesus Chiustus de opperste
oorzaak is, die degene , die zich aan zijne leer houden,
geheel verandert: d liertijds waren wij slaven der wel-
lusten , en nu leven wij zuiver en kuisch; wij waren be-
geerig naar - en stelden ons hart op de rijkdommen, en
nu geven wij onze goederen over om er aan anderen van
mede te deden ; wij haatten onze vganden, en nu bemin-
nen wg hen en bidden voor hen." Vervolgens haalt hij
eenigé zedelijke hevelen van Jesus Christus op. a Als
gij u gewaardigt," zegt hij, n onze grondbeginselen en
ons gedrag te onderzoeken , zoo zult gij overtuigd wor-
den, dat gij geene gehoorzamer onderdanen hebt, en die
genegener zijn om den vrede en de openbare rust te be-
waren. Noch uwe weiten , noch uwe straffen, weder-
houden de booswicliten; zij weten, dat zij voor u vele
misdaden kunnen verbergen: wat ons betreft, wij zijn
verzekerd, dat uiets voor Gods oogen verborgen is, en