Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 38 ) I
eenen moefjelijken en roemrijken 'strijd komf; hij stond
voor den Heer, en was omringd van eenen onuitspreke-
iijken luisler. Vol van vreugde over dit gezigt, bedank-
ten wij den Gever van alle goed , en wij loofden Hem ,
omdat Hij zijnen dienaar zoo groot geluk geschonken had.
Wij geven u den dag van zijnen dood op (20 December) ,
opdat wij ons alle jaren kunnen vergaderen., om zijnen
marteldood te vieren, op dien dag, waarop hij hem heeft
ondergaan, in de hoop van eens deel te hebben aan de
overwinning van dezen grootmoedigen Belijder van Je-
sus Christus, die den duivel met de voelen heeft getre«
den , door den bijstand van onzen Heer Jesus Cunisrus,
door wien en met wien den Vader, met den Heiligen Geest
zg de heerlijkheid en de magt, in alle eeuwen. Amen."
XVI. HOOFDDEEL.
Virdedigschrift van den H. JvsTttiVs,
Het Jaar i5o.
Terwijl dat de heilige Martelaren aan den Christelij-
ken Godsdienst, door het vergiften van hun bloed, eene
•chilterende getuigenis gaven, verdedigden hem heilige
Leeraren door geleerde schriften. De eerste dezer schrif-
ten, die tot ons zijn gekomen, is het Verweehschrifïi
van den H. Justinus; hij had moeds genoeg om het op
zijnen naam aan den keizer Antoninus, en deszelfs twee
zonen Marcus Aureeius en Commodds te schrijven. De
H. Justinus was in het Heidendom geboren, en hij was
reeds dertig jaren oud, toen hij, na een ernstig onder-
zoek, en door een wel overdacht oordeel, op de bon-
digste redenen gegrond, den Christelijken Godsdienst om-
helsde. De standvastigheid der Martelaren had hem in
groote verwondering gebragt, en had hem de oogen be-
ginnen te openen. Het lezen en nadenken der goddelg-
ke Schriften, en voornamelijk van de Profeten, waarop
hij zich vervolgens toelegde, overtuigde hem van de waatr