Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 3» )
achen, als het niet door de fakkel van het Geloof ver-
licht is! Hoe onvolmaakt en gebrekkelijk is zelfs hun^e
geregtigheid! Ook deed deze vorst vele Christenen ter
dood brengen: een dier eerste Jiartelaren was de H.
SiMEON, naaste bloedverwant van den Zaligmaker; hg
was Bisschop van Jeruzalem en honderd twintig jaren
'oud: hij werd aangeklaagd, dat hij Christen en van het
geslacht van David was. Om deze twee beschuldigin-
gen , deed men hem verscheidene folteringen aan, die
hij met eene wonderbare standvastigheid uitstond. Al,
die het aanzagen stonden verwonderd over zoo groote
heldhaftigheid en sterkte in eenen zoo hoogen ouderdom.
Eindelijk werd hij veroordeeld om gekruisigd te worden ,
en hg had de eer, om, zijn leven voor Jesus Christu»
gevende, even als zgn goddelgke Meester aan liet krais
te sterven.
XIII. HOOFDDEEL':
Tiujdvvs ondervraagt den H. IgsatiijS , en ver*
oordeelt hem ter d'xd.
De keizer Tbaiaucs liet niet alleen de regters tegen
de Christenen woeden, maar hij oefende zelf in persoon
de vervolging uit. Door Antiochië trekkende, om de
Perzianen te gaan beoorlogen , liet hij den H. Ignatius ,
bggenaamd TuEOPnoKcs, die er Bisschop was, voor zich
brengen , en sprak hem aldus aan : n Zgt gij degene,
die, als een booze geest, mgne bevelen durft overtre-
den , en die anderen overhaalt om zich te verderven V'
Ignatids antwoordde: » Vorst! nooit heeft iemand an-
ders dan gij, Theopuorus eenen boozen geest genoemd
(hij zinspeelde op het Grieksche woord Theophorus ,
hetwelk wil zeggen Godsdrager:) wel verre dat de die-
naren Gods booze geesten zouden zijn y zoo weel, dat
de duivels voor hen beven, en op hunne stem de vlugt
nemen." » En wie is die TnEopuoHus?" zeide de keizer,
s ik ben het antwoordde Ignatids , en al die, gelgk