Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. iii
Bladz.
CLVII. Hoofdd. Deugden van den H.Box\-av£ntura 78
CLVIII. Hoofdd. Eerste wedervereeniging der Grie-
ken. Tweede Kerkvergadering van Lion. . .81
CLIX. Hoofdd. Scheuring van het Westen. Kerk-
vergadering van Constans . . . . .83
CLX. Hoofdd. Veroordeeling van Wiclef ea van
Jan Hus ........ 85
CLXI. Hoofdd. Nieuwe beproeving tot de weder-
vereeniging der Grieken. Kerkvergadering van
Florence........88
CLXII. Hoofdd. MAnoMEDlI.neemtATorjsiantino/je/in 90
CLXIII. Hoofdd. Instelling van de Orde der Mi NiMEN ga
CLXIV. Hoofdd. Ketterij van Luter. . • gi-
CLXV. Hoofdd. Calvinus voegt nog andere dwa-
lingen bij die van Luter . . , . -96
CLXVL Hoofdd. Geweldadigheden der Protestanten 99
CLXVIL Hoofdd, Veranderingen der FrotestAnt-
sche kerken . .......102
CLXVIII. Hoofdd. Scheuring van Engeland . loj
CLXIX. Hoofdd. De H. Ignatius, stichter van
de Orde der Jesuiten......106
CLXX. Hoofdd. Bekeering der Indianen . .110
CLXXI. Hoofdd. Vervolg van den menigvuldi-
gen Apostolischen arbeid van den H. Franciscus
xaverius . . . . . . . .112
CLXXII. Hoof d d. Opening derKerkvergadering
van Trente........Ii5
CLXXllI. Hoofdd, Leer der Kerkvergadering om-
trent de Erfzonde......117
CLXXIV. Hoofdd. Leer der Kerkvergadering om-
trent de regtvaardigmaking van den zondaar • ng
CLXXV. Hoofdd. Leer der Kerkvergadering om-
trent de heilige Sacramenten . . . .121
CXXVI. Hoofdd. Leer der Kerkvergadering om-
trent de Offerande van de Mis . . . .123
CLXXVII. Hoofdd. Leer der Kerkvergadering om-
trent de Biecht, of het H. Sacrament van Boet-