Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Bladz.
X.XXVlf. Hoofdd. Stichting dér orde van 36
CXXXVIH. Hoofdd. De heilige Bernardus wordt
tot Abt van Clairvaux aangesteld . . • Sg
CXXXIX. Hoofdd. Vermaardheid van den H. Ber-
nardus ........40
CXL. Hoofdd. De heilige Bernardus predikt den
tweeden Kruistogt. Zijn dood . . . .43
CXLI. Hoofdd. Instelling der orde van de Broe-
ders der heilige Drievuldigheid . . . .46
CXLII. Hoofdd. Marteldood van den H. Thomas ,
Bisschop van Kantelberg.....47
CXLIII. Hoofdd. Derde Kruistogt . i .49
CXLIV. Hoofdd. Vierde Kruistogt . . . ói
CXLV. Hoofdd. De gelukzalige Albertus, Latgn-
sche Patriarch van Jeruzalem, geeft eenen regel
aan de Karmeliten......53
CXLVL Hoofdd. Instelling van de Minder-Broeders 55
CXLVII. Hoofdd. De H. Franciscus verkrijgt de
goedkeuring zijner Orde, zijne veelvuldige Apos-
tolische arbeid.......58
CXLVIII. Hoofdd. Instelling der Predikheeren . Go
CXLIX. Hoofdd. De heilige Dominicos verkrijgt
de bekrachtiging zijner Orde . . . .62
CL. Hoofdd, Geboorte en opvoeding van den H.
Lodewijk , koning van Frankrijk . . .64
CLL Hoofdd. De H. Lodewijk doet de Doornen
Kroon naar Frankrijk brengen . . . .66
CLII. Hoofdd. Eerste Kruistogt van den heiligen
Lodewijk ........ 68
CLIIl. Hoofdd. Gevangenschap van den heiligen
Lodewijk . . • . . . • .70
CLIV. Hoofdd. Reis van den heiligen Lodewijk
naar Palestina.......72
CLV. Hoofdd. Tweede Kruistogt van den heiligen
Lodewijk; zijn dood......74
CLVl. Hoofdd. Deugden van den heiligen Thomas
van Akwinen ....... 76