Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
gen ligehaam den oorlog aan? Zijn wij dwaas genoeg oiti
te vergeten, dat wij ledematen onder elkander zijn ? üwe
verdeeldheid heeft vele menschen bedorven, heeft ande-
re moedeloos gemaakt, en heeft ons allen in de diepste
droefheid gedompeld. Laat ons ons haasten om deze er-
gernis weg te nemen; laat ons ons voor de voeten des
Heeren nedervverpen; laat ons Hem , al weenende smee-
ken , om ons vergill'enis te schenken , en de broederlijke
liefde onder ons te herstellen." üeze brief had voor den
H. Paus het gewenschte gevolg, en hij had de vertroosting,
om een einde aan de verdeeldheid te maken, die deje
Kerk verscheurde.
Xn. HOOFDDEEL.
Derde vervolging onder TndjASVa,
Het Jaar 106.
De derde vervolging begon onder de Pauselijke rege*
ring van den H. Evauistus, den onmiddellijken opvolger
van den H. 'Clemens. Zij was, wel is waar, minder
hevig dan de twee eerste; maar zij duurde langer, en
er zijn gedurende dezelve vele Martelaren geweest. De
keizer Thajanus , wiens wijsheid en zachtmoedigheid
anderzins in de geschiedenis geprezen wordt, alhoewel
de roem van zijne deugden door groote ondeugden be-
zwalkt is geweest, droeg veel bij om de Christenen
wreedelijk te mishandelen. Schoon hij geene nieuwe
openbare bevelschriften tegen hen uitgaf, wilde hij ecli<
ter, dat de bloedige wetten, reeds door zijne voorzaten
uitgegeven, in verscheidene Provinciën van het Rijk zou-
den ten uitvoer gebragt worden. Hiervan hebben wg
een opmerkelijk gedenkstuk in het antwoord van dien
vorst aan Phnius dm Jongen, stedehouder ydM. Bithynië.
Plinius schreef aan 'I'rajanus om hem te raadplegen,
hoe hij zich omtrent de Christenen moest gedragen 't Hg
verklaart, dat hij hen niet aan ééne eenige misdaad
schuldig vindt; » al hunne dwaling," zegt hij, u bestaat
J|
fj