Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 234 )i
vasten tred door de eeuwen en de menschelgke omwen-
telingen voort te gaan tot aan het einde der tijden, om
zich met Jesus Christus op de plaats zgner eeuwige
rust te vereenigen.
Hoe eerbiedwaardig is deze Kerk, die het meesterstuk
van Gods magt is, voor de oogen des Geloofs! Gelukkig
degene, die haar onschendbaar aanhangen! Gelukkig
degene, die haar beminnen! De liefde tot de Kerk is
het kenmerk der kinderen Gods: men kan God niet be-
minnen zonder de Kerk te beminnen, welke de stad is;
waarin Hg regeert, de verblijfplaats der eeuwige waar-
heid , het heiligdom der goddelijke liefde. Gelukkig dan
degene, die de Kerk beminnen , 'die er hunne vreugde
in scheppen, haar in vrede te zien, die God om dezen
vrede bidden, en die er uit al hunne krachten toe me-
dewerken ! maar haar waarachtige vrede, haar volmaak-
te vrede zal niet dan in den Hemel gevonden worden;
daar zal zg door eenen vloed van vrede, waarvan God
zelf de oorsprong is, overstroomd worden: daar zal dat
woord des Heeren, bg Isaïas , vervuld worden: Jk zal
den vrede in uwen schoot doen heerschen; men zal in
uw land van geene ongeregtigheid meer hooren spreken ,
noch van verwoestingen of verdrukking binnen uwe land-
palen : binnen uwe muren zal welvaren zijn, en lofzan-
gen binnen uwe poorten. De Kerk al wachtende naar
dezen gelukkigen vrede, moet op aarde gestadig strg-
den ; maar midden onder dit strgden, smaakt zij echter
in den persoon harer ware kinderen den vrede Gods,
dien vrede, die alle verstand te boven gaat , en die her
staat in een vast Geloof, in eene vertroostende Hoop,
en in eene Liefde, die de harten zamen vereenigt. Haec
est victoria , quae vincit mundum , fides nostha,
L JoANN. V. 4.
Einde van het twef.de en iaatste Deel.