Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 527 )
vijanden van dit Rijk zgn de dwalingen en de ondeug-
den : de Kerk is gestadig bezig om die te bestrijden;
maar zij gebruikt om dezelve te overwinnen geene andere
wapenen, dan de onderwijzing en het geduld, met deze
wapenen en Gods bijstand is zij van de overwmning ver-
zekerd. De Christelijke Kerk strekt zich uit tot alle vol-'
ken, hoedanig ook de vorm van hun bestuur moge zgn;
zg komt er, en zg vereenigd zich hier mede, zonder
iets te veranderen in de staatkundige orde, die zij er
gevestigd vindt; zij zet aan dezelve eene nieuwe kracht
bij; zij heiligt er de wetten en inrigtingen van, die niet
met de goddelgke Leer strijden; zij wordt er het sterkste
steunsel van. De Kerk moet tot aan de voleinding det
eeuwen blgven bestaan: haar lot hangt niet af van de
duurzaamheid der Staten, in welke zij aangenomen is;
de verschillende omwentelingen, die zg ondergaan, bren-
gen haar niet aan het wankelen, zij bestaat na hunne
vernietiging, zij overleeft hunnen ondergang. Zg heeft
het Romeinsche Rgk zien instorten, en zg is vast en,
onbewegelijk blijven staan in het midden van dien groo-
ten schok. Zij houdt zich staande sedert achttien eeu-
wen , onder al de stormen , die van alle kanten zgn
opgekomen; zg zal blijven voortduren tot aan het einde
der wereld, ondanks de hevige stormen, die haar in het
vervolg nog zullen overvallen: want het is het lot der
Kerk, zoo lang zij op aarde zal zijn, van bijna altijd
door nieuwe aanvallen bestormd te worden, van er over
te zegepralen door den bijstand van haren goddelijken
Stichter. Degene, die na ons zullen komen> zullen haar
altijd vinden bestaan; omdat dezé bestendige duurzaam,
heid haar is beloofd geworden, en omdat degene, die
deze belofte gedaan heeft, onveranderlgk, getrouw, en
alvermogend is. d Leeszegt de H. Augustinus , u Lees
hetgene, wat er voorzegd is, zie hetgene, wat er vervuld
is, ea besluit hieruit dat het overige ook onfeilbaar zal
vervuld worden: pniedicta xeoe, impleta cehne, iw
PLENDA coLUGE." Ja, de Kerk zal hare roemrijke be«
stemming vervullen; zij zal niet ophouden, met eeuen