Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( a3a )
spaöaen om liaap van het fcostelqkste, hefwelk zg heeft,
van de Waarheid ea van de liefde te berooven. Hoe ge-
weldig de stormen ook mogen zgn, vreezen wg niet,
dat zg zal vergaan: Hg, die de golven, en de zee ge-
biedt , is zelf de Stuurman, die haar bestuurt, en die
baar in de haven zal binnea brengen. In den schoot
dezer Kerk geboren en opgevoed, in hare leer onderwe»
zeit, door hare Sacramenten geheiligd; in de gronden
eener onschendbare gehechtheid aan haar Geloof en aan
haar gessg gevoed , laat ons ons door het goed hetwelk er
in gebeurd, stichten, laat ons over het kwaad, hetwelk
wij niet kunnen beletten, zuchten, en laat ons zorg dra-
gen om de eenheid vaa denzelfden geest door den band
des vredes te bewaren.
CCVIL HOOFDDEEL,
Besluit.
De Profeten hadden voorzegd, dat de Mzssias kom'ng
zoude zgn, dal z:gne heerschappg zich over het Heelal
zonde uitstrekken, en dat zijn Rijk eeuwig zoude zgn.
Men ziet duidelijk, dat dit Rijk van Jtsrs Cheistcs niet
anders is dan de Kerk, die Hij heeft gesticht. Dit Rijk
verschilt zeer veel van de aardsche Koningrgken. Het
heeft niets van hetgene, wat deze voor de oogen der men-
schen voortreffelgk maakt, van hetgene, waf deze koning-
rgken als bloegende doet beschouwen. In het Rgk van
Jesus Cübistus wordt goud en ziiver voor niets geacht,
het weet van geenen roem der wapenen, het is zonder
pracht, zonder soldaten, zonder eenig uiterigk toestel:
het bezit geene andere rijkdommen dan die der genade,
geene andere magt dan die der deugd. Het is een geheel
geestelgk Rgk, het is het Rgk der waarheid ea der
regtvaardigheid; zgn doel is om den menschen een he-
melsch licht m«e te deelea, en om hea heilig te ma-
ken: Jesus Christus heerscht over het verstand door heS
Geloof, en over de harlp^ ^oor de !i?f<'e. Ds eericste