Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( uZo )
de zuivere fleering altijd met de genade gepaard gaat,
zullen er altgd Heiligen zgn; maar sorawglen zullen er
weinig Heiligen zijn in vergelijking der boozen, en het-
gene, wat te bewonderen is, is,' dat de menigte derge-
ner, die de Kerk onteeren, niet zal beletten, dat zg al-
tgd bestaat; dat dc wanorde en de misbruiken, hoe me-
nigvuldig zij mogen zijn, haar nimmer zullen kunnen
vernietigen, noch haar onzigtbaar maken: hetgene, wat
te bewonderen is, is, dat het scheepje, waarin zeer vele
slechte visschen zijn , niet te min in de haven zal aan-
komen. Er zullen alzoo ergernissen in het rgk van Jesus
CnnisTus zijn, naardien Hg het voorzegd heeft; maar
deze ergernissen zullen niet wegnemen, dat Hij met zij-
ne Kerk is, en dat de waarheid, die men er zal predi-
ken , zijne dadelijke uitwerking heeft, naardien Hij het
beloofd heeft. Inderdaad, men vindt in alle tgden, zelfe
in de allerboosste, groote voorbeelden van deugden. De
zedeleer van het Evangehe is altijd geoefend geworden
door vele Christenen in alle staten. Elke eeuw heeft
voorbeelden van heiligheid, vaa onbesprokene Herders,:
van zuivere Maagden, van gverige Monniken, van Chris-
tenen, die hunne pligten getrouwelijk waarnamen, van
ware Boetvaardigen opgeleverd; want het is het opregte
verlangen, van boetvaardigheid te doen, geweest, het-
welk sedert de elfde eeuw, toen de verslapping groet
was, zoo vele nieuwe Klooster-ordeu ingesteld heeft:
God heeft buitengewune niauueu opgewekt, om de gods-
vrucht weder te verlevendigen. De heiligheid van de
Kerk bestaat dan, niet hierin dat al hare ledematen hei-
lig zijn, maar hierin dat hare Leer en hare Sacramenten
heilig zijn, hierin dat er altijd Heügen in hare gemeen-
schap zijn, en dat zg al de Heiligen in hare éénheid
bevat. De Kerk is altgd heilig, omdat zij altijd open-
hartig en zigtbaar de goede leering omtrent de heiligheid
der zeden voordraagt, en omdat deze leering,, die de
godsvrucht voorstelt, in alle tgden, zelfs in die der groot-
ste verslapping, zal geoefend, en in werking gesteld
werden. Alzoo, hoe groot men zich ook voorstelt, dat