Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 229 ) \
met het goede zaad opwast tot dea t^ van den oogst:
zg is eene dorschvloer, waarop het stroo te zamen met
het koren h'gt: zij is een scheepje, waarin goede en
slechte visschen ondereen gevonden worden. Al deze ge-
Igkenissen, waarvan het Evangelie zich bedient, gevea
ons te kennen, dat er in de Kerk misbruiken en wan-
orden zullfen zgn; die zij niet goedkeurt, die zg niet
ontveinst, integendeel, zg zucht erover, zg veroordeelt
dezelve, zij heeft er eenen afkeer van, ea de zorg om
die te weren; zal altijd een deel van haren arbeid uit-
maken, maar zg zal er niet geheel vrg van zga dan op
het einde der wereld. Zoo lang zg op de aarde zal
zgn, zullen er ergernissen onder de Geloovigen zgn, er
zullen er zelfs onder hare Dienaars zr |n. Jesus Chbistus
heeft aan het ligchaam der Herders de onfeilbaarheid in
de leering beloofd; maar Hij heeft hua de heih'gheid in
hun gedrag niet beloofd: Gaat henen, zeide hua Jesüs
Christus, onderwast aile volken; doopt ken, en leert
hen onderhouden al wat ik u bevolen heb, en ik sal ai
de dagen met u zi/n, tot aan da voleinding der wereld.
Uit kracht dezer belofte, is Jesus Christus met de Her-
ders , om hen voor alle dwaling in de leer te bewaren ,
cn niet om hen van alle ondeugden vrg te houden. Schoon
het goede voorbeeld der Herders een heerlgk middel is
om het Evangelie ingang te doen krggen, zegt de ver-
maarde Bossueï , h^ieft God echter het juiste merkteekeri
vaa hef ware GeboE aaa de onschuld hunner zede« niet
willen vasthechten \ omdat men deze onschuld niet kan
weten, en omdat degene,'die heilig schijnt te zijn, een
huichelaar kan wezenma3c Hij heeft bet geliöcht aan
de belgdenls der lee-, die openbaar, en zeker is, en die
niet bedriegt, Hg heeft gezegd: lk_ zal met u zgn,
als gg onderwgst; maar Hg heeft niet gezegd: ik zal
mei u zgn om te doen al wat ik u bevolen heb. Hg
voegt er ook bg, als Hg tot d^ Geloovigen spreekt;
Hoet hetgene ■,>w at z^ u zeggen', en riet hetgene, watsrf
daan. Ondertusschea zal hunne prediking hare uit?reri.
king hehben; daar Gods woord altgd vruchtbaar is, daiac