Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 237 ) \
heeft gezegepraald door de boosheid van 2gne vijanden,
door de middelen, welke de goddeloozen in het werk
hebben gesteld om hem met versmaadheden te overdek-
ken; zoo zeer, dat deze Paus met den H. Paulus heeft
kunnen zeggen (Philipp. I. 12): Broeders, ik wil, dat
gg wetety dat de staat, waarin ik ben, tot meerder
voortgang van liet Evangelie, tot eer van Jbsüs Csris'
Tüs en van zgne Kerk gediend heeft.
De nieuwerwetsche filosofen meenden misschien, door
zich van den persoon des Pauses meester te maken, he*
pauselgke gezag te vernietigen; maar de dood zelf is
niet in staat om het te doen ophouden: Pius VIL, die
op den 14 Maart, des jaars 1800 verkozen is gewor-
den, volgde hem op.
Deze doorluchtige Opvolger van Pius VI. is waardig
van in deszelfs plaats verkozen te zijn; omdat hij met
even zoo groote wijsheid, standvastigheid, en met even
zoo grooten ijver, ook zoo veel heeft moeten uitstaan.
Men heeft hem uit Rome zien wegvoeren, men heeft
hem van zijne Staten beroofd, en in Frankrgk gevangen
gehouden; terwijl hg van zgne Kardinalen, die op last
van Napoleon Buonaparte , weike Keizer van Frankrgk
geworden was, verspreid waren, was afgezonderd; maar
de Hemel wilde dien onverzadelijken heerschzuchtige van
den troon verbannen. De Souvereinen maakten in het jaar
1813 een vereenigingsverbond zamen, en door de Voor-
zienigheid, die het hun had ingegeven,, bestuurd, verlos-
ten zij in Maart 1814, Rusland, Polen, Spanjey Italië.
en den H. Stoel, Duitschland en Hollandy België en
Luikerland, door de Bouhbon's wederom op den troon
van den H. Lodewijk te plaatsen.
In dal zelfde jaar maakle deze waardige Paus zgne
wederkomst te Rome beroemd door de misbruiken, die
het geweld in zijne Stalen had ingevoerd, te h«rvormen ;
vervolgens door de herstelling van de orde de? Jesuiten,
volgens een Breve van den 7 Augustus 1814, en gaf den
i5 van dezelfde maand, eene audere Breve om de kloos-
ter-orden te herstellen.