Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
hand verwees raen hem naar een Karlhuizer-klooster brj
Florence, alwaar men hem bewaakte. In dien liisscheu
tijd vervolgde men te Rome al wat het met den Godsdienst
hield. IVIen viel het eerste aan, op degene, die de hoog-
ste waardigheden bekleedden: men eischte van de Ksrdi.*
nalen, die te Rome gebleven waren, eeden af; men be-
proefde om hen hunnen stagt te doen verzaken; en of*
hunne weigering, werden degene, van welke men zich
konde nreester maken, naar vervoerd, ern
over zee naar vreemde landen verbannen te worden,
volgens het aangenomen stelsel sedert den 18 Frucüdor
van het VI. Ja^ der Republiek,
Piüs VI.j die, zoo als zgne vganden zelve bekenden,
nog al de vastigheid van zijnen geest behouden had , ert
die, ondanks zgne veelvuldige ligchamelijke ongemakken
en zwakheden, nog een gezond verstand ha^, vond, al-
hoewel in het Karthuizer-klooster gevangen, en van
nen Raad afgescheiden, middel^ om er nog blgken tege-
j ven zgner zorgvuldigheid voor a! de Kerken. Van daac
schreef hg die twee schoone Brevetten aan den Aarts-;
Bisschop van Nazianze, die te Rome gebleven was. Na-
dat bij eenigen tgd in dat Karthuizer-klooster gewiicad
had, besloot men ; om hem van daar naar Frankrijk te
vervoeren. Men b^agt toen dien veegen Grgsaard van de
eene gevangenis naar de andere, schoon de geneesheereri
verklaard hadden, dat zgne ongemakken en zgne zwak-
heid duidelijk beletten om hem te vervoeren. Inder-
daad , deze eerwaardige Paus was van onder door de jicht
gansch verlamd. Men bragt hem in dien staat naar Parma,
vandaar naar Turin, alwaar hij op de citadel moest ver-
blgveif. Vervolgens bragt men hem naar Suza, van waar
men hem, met veelvuldige gevaren, over de Alpen, die
met gs en sneeuw bedekt waren; naar Briangon bragt,
alwaar men hem in het fort de DrleiHooJden opsloot,
Eenigen tijd daarna vervoerde men hem naar Grenoble,
en eindelijk van daar naar de citadel van Vnlence. Men
meende, dat, als men den Paus aldus van de eene stas
"10 - '