Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
CCIV. HOOFDDEELi
Voortgang der Omwenteling.
Het volk van Frankrijk was over het algemeen nog
al gehecht aan den Christelijken Godsdienst; ^aarom had-
den degene, die in de vergadering heerschten, ook ge-
oordeeld , om niet tersfond veranderingen in den uiterlij-
ken eerdienst, te moeten maken, opdat het goede volk
niet te zeer ontrust zoude worden, en uit dien hoofde
stelden zij de burgerlijke Constitutie der Geestelgkheid in.
Men kondigde ook de vrijheid voor al de eerdiensten;
als eene grondwet van den Staat, af: uit kracht van
deze wet, konde de Joden hunne Synagogen hebhen, de
Protestanten hunne Tempels, de Constifutionelen hunne
Kerken, de Deïsten hunne vergaderplaatsen■, men maakte
van het schoonste gedenkstuk Y3n Parijs y hetwelk ter
eere des eeuwigen was gebouwd, eén Pantheon, of aller
Goden tempel, alwaar men de asch van Voltaire, van
Mirabeau, enz. bragt;,de Catholijken alléén moesten met
droefheid hunne Kerken gesloten, hunne Geestelijken
verbannen izien; men schilderde deze Dienaars des vredes
als oproerigen af; er gebeurde geene onrust, of men gaf
er hun de schuld van; en meermalen pleegde men op-
roerigheden om er hen verantwoordelijk voor te maken.
Men riep uit: Onderneemt alles tegen de Geestelijkheid,
en men zal u beschermen!! Ook zag men overal van die
Catholijke Geestelgken , uit de schuilplaatsen, die god-
vruchtige menschen hun verleenden, gesleept, in de gevan-
genissen geworpen, en geboeid. Naauwelijks was het be-
sluit van hunne verbanning afgekondigd, of bloed - en
moordzuchtige mannen drongen de plaatsen, waar men
hen fe Parijs gevangen hield, binnen, en den 2 en 3
September 1792, vermoordden zij in koelen bloede den
Aartsbisschop van Arles, de Bisschoppen van Beauvais
en Xaintes, en bijna vier honderd Priesters, de keur
der Geestelgkheid, zoo uit hoofde hunner kunde als huns